Oficialni stranky obce Lipnik

Informace obce o posunutí splatnosti místních poplatků

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a jeho negativními dopady do ekonomické sféry obyvatel obcí se splatnost místních poplatků  posouvá  na dobu po ukončení nouzového stavu. V té souvislosti se nebude  nesankcionovat nezaplacení poplatku do určité doby po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Jedná se o tyto poplatky:                                                                                                                                                                        Poplatek za psa- o termínu vybírání bude veřejnost informována.                                                                                               Poplatek za hrobové místo- budou rozeslány smlouvy, ve kterých bude splatnost uvedena.