Oficialni stranky obce Lipnik

Podle vhodnosti podloží pro hlubinné úložiště není naše lokalita mezi prvními čtyřmi.

Ve čtvrtek 4.6.2020 byl stanoven panelem expertů pořadník z devíti zkoumaných lokalit. Ředitelem SÚRAO Prachařem byl sestaven panel expertů, který na základě geologických výzkumů v lokalitách navrhuje následující pořadí vhodnosti jednotlivých lokalit: Janoch, Horka, Hrádek, Březový potok,, Čihadlo, Čertovka, Na Skalním, Magdalena, Kraví hora. Jsme tedy v tomto hoodnocení až na sedmém místě.  Následovat by mělo projednání v radě SÚRAO, která má dát návrh ministru MPO Havlíčkovi. Z Ministerstva průmyslu a obchodu má vzejít návrh pro schválení ve vládě. V prvních čtyřech budou pokračovat průzkumné práce.Předpokládáme, že vydané finanční prostředky na výzkum, nebudou  vynaloženy marně a že navržený pořadník nebude měněn na základě jiných rozhodnutí.