Oficialni stranky obce Lipnik

Informace občanům

Důležitá zpráva pro chovatele psů

Že očkování psa  proti vzteklině je  povinné, ví dnes každý chovatel. Tuto povinnost chovatelům zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon. Nyní z ustanovení tohoto zákona vzniká i povinnost mít psa načipovaného.

Byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností od 1. ledna roku 2020 bude na každého psa bez čipu nahlíženo jako na psa neočkovaného proti vzteklině, a to i v případě, když má tento pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto data nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat problémy v případě poranění člověka jejich psem. Výjimku tvoří psi označení čitelným tetováním před 3. červencem 2011.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně každý chovatel, který přijde se svým neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v roce 2020 a dále, bude vyzván, aby nechal svého psa očipovat.

Není se ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.

V souvislosti s tím bude MVDr Kottman ve čtvrtek 3.10.2019 v době od 16.15 do 18.15 provádět na obvyklém místě čipování psů.          Cena čipování je 500,- Kč za jednoho psa