Oficialni stranky obce Lipnik

Realizované projekty

Podpora vzniku nového pracovního místa v obci Lipník

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015556

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti v obci Lipník. Realizací projektu dojde ke vzniku 1 pracovního
místa na plný úvazek u zaměstnavatele Obec Lipník. Jedná se o pracovní pozici –

technický pracovník obce,

jehož náplní práce bude zejména údržba veřejného prostranství v obci, údržba zeleně v obci a dohled na
pořádek a čistotu obce, zimní údržba obce, údržba obecního majetku a údržba komunální techniky.
Zaměstnanec bude dále vzděláván a bude tak zvyšována jeho kvalifikace a uplatnitelnost na trhu práce.
Realizace projektu byla zahájena od 1.10.2019 a projekt bude ukončen do 30.9.2022.