Oficialni stranky obce Lipnik

Setkání při výsadbě lip druhé části lípové aleje v sobotu 26.10.2019 ve 14.00.

Kulturní komise  v Lipníku spolu s obecním úřadem, pořádá setkání občanů při dosázení lip v druhé části lípové aleje v Havránku pod rybníkem Silniční. Za podpory Nadace ČEZ, provedla firma Davida Cafourka  green david s.r.o. dodání a výsadbu lip  druhé části lípové aleje.

Na místě srazu bude připraven lípový čaj a ostatní náležitosti pro zahřátí. Setkání se uskuteční 26.10. ve 14.00 sraz je v  první části lípové aleje zasázené v roce 2017. Odtud půjdeme dokončit výsadbu v druhé části lípové aleje.

Budováním lípové aleje si připomeneme to, že naše obec vznikla v místech lipového lesa a že novou výsadbou vracíme stromy do míst, kde byly při osídlování území obce káceny. Současně zasazením národního stromu oslavíme i výročí vzniku samostatného československého státu, které připadá na 28.10., tedy za dva dny poté.

Program: zahájení, přivítání účastníků a hostů, krátké připomenutí důvodu výsadby, dosázení osmi stromů, volný průběh setkání u ohně při hudbě, k opékání buřtů bude připraveno ohniště, závěr dle zájmu a  účasti